Ubicació: 1r pis
Grandària: 130 m2
Capacitat: 80 persones (assegudes)

Sala compartimentable en quatre espais
Grandària compartiments: 32 m2
Capacitat compartiments: 20 persones (assegudes)

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Reserva espai: info@campjuneda.cat

CAMP Ponent

Sala polivalent, destinada a activitats

Ubicació: 1r pis
Grandària: 130 m2
Capacitat: 80 persones (assegudes)

Sala compartimentable en quatre espais
Grandària compartiments: 32 m2
Capacitat compartiments: 20 persones (assegudes)

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Reserva espai: info@campjuneda.cat

Top