Presentació

El CAMP Centre de les Arts i la Memòria de Ponent és el centre cultural i expositiu de l’Ajuntament de Juneda (Les Garrigues). Neix amb la voluntat de ser un equipament dinàmic i participatiu, un generador d’identitat i de memòria, i un referent a Ponent.

El CAMP es proposa generar coneixements i experiències sobre el territori de Ponent i reforçar la seva identitat posant-hi al centre Juneda i els pobles de l’entorn de la plana de Lleida, perquè ens puguem reconèixer en allò que som i alhora ens puguem projectar arreu del país.

El CAMP vol esdevenir un centre cultural referent en la divulgació, la recerca i la reflexió entorn del patrimoni, la història, la identitat i la vida quotidiana de Ponent, sent reconegut com un equipament cultural del món rural connectat amb l’entorn i amb la seva població.

Història i origen

L’antiga cooperativa

El CAMP està ubicat a la seu històrica de la Cooperativa del Camp de Juneda. En el seu origen s’utilitzava per molturar-hi oli, farina i vinya, però amb la refundació de la Cooperativa el 1972 es va traslladar progressivament la maquinària a noves i modernes instal·lacions. Als anys setanta s’hi va deixar de fabricar farina i vi i als vuitanta es va abandonar definitivament el molí d’oli. A la primera dècada del segle XXI l’Ajuntament de Juneda va comprar tot el recinte. L’edifici històric, datat al segle XIX, es va rehabilitar i, a més a més, es van construir dos edificis nous, amb sales per a exposicions i activitats lúdiques i culturals, perfilant el que avui és la Plaça CAMP.

El nou conjunt, anomenat Complex Cultural, va incorporar les col·leccions arqueològiques i etnològiques de l’antic Museu Etnològic i Arqueològic, inaugurat originàriament el 1975 en una casa cedida pel metge i promotor cultural Josep Cornudella. Eines de la pagesia, estris de la vida quotidiana i artesania que avui es custodien a la sala de reserva del CAMP i que poden ser consultades a petició per a finalitats d’investigació i recerca. D’altra banda, al que avui és la sala CAMP Molí es conserven diversos elements de l’antic molí de la cooperativa: piques de decantació, pedres de molta de granit (troncocòniques i circulars), plataformes per girar els carros, cups, una premsa hidràulica i una bàscula.

L’any 2022, arran del nou pla estratègic de l’equipament, es va canviar el nom per l’actual, “CAMP. Centre les Arts i la Memòria de Ponent, i es van implementar línies d’acció per tal de fer-lo un centre cultural obert a la ciutadania, arrelat al territori i amb vocació de donar respostes als reptes d’avui.

Avui, el CAMP, conjuntament amb el Teatre Foment i la Biblioteca Municipal Joan Duch, formen una illa cultural al cor de Juneda i de Ponent.

Què fem

Sales obertes per a entitats i associacions.
El CAMP és un centre obert a la ciutadania, que ofereix les seves sales a entitats i associacions perquè en facin ús per a les seves activitats.
Veure espais
Exposicions de llarga durada
El CAMP programa exposicions de llarga durada sobre aspectes de Ponent que estiguin vinculats a la recuperació de la memòria col·lectiva i al patrimoni immaterial. Exposicions que es basen en recerques etnològiques dutes a terme en col·laboració amb centres d’estudis i universitats i que compten amb altres agents del territori.
Veure exposicions
Exposicions temporals
El CAMP programa anualment exposicions temporals, prioritzant els creadors i els llenguatges artístics que dialoguen amb el territori i aborden els problemes del món d’avui. A la tardor, en col·laboració amb La Mira, es programen les exposicions Miravisions de fotoperiodisme.
Veure exposicions
Ponent LAB
Espai de reflexió i debat que vol aportar solucions als reptes d’avui i que anualment es dedicarà a un temàtica d’actualitat vinculada al territori. Amb la participació d’experts i agents locals i obert a la ciutadania i al públic familiar.
Veure Ponent LAB
Experiències CAMP
Al CAMP creiem en el turisme rural i familiar i oferim visites, experiències i itineraris al CAMP, al centre històric de Juneda i al Parc de la Banqueta-Canal d’Urgell.
Veure experiències CAMP
CAMP Educació
Al CAMP oferim visites, activitats i tallers pensats per al públic escolar, amb la col·laboració d’agents locals amb una llarga trajectòria al món educatiu.
Top